Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik doe met de gegevens die jij via het Contactformulier in deze website (Charles de Vré – Concept & Copy) aan mij verstrekt. Voor vragen kun je contact met me opnemen.

Mijn eigen persoonsgegevens:
Charles de Vré
Eigenaar en Functionaris Gegevensbescherming bij Charles de Vré – Concept & Copy
https://charlesdevre.nl
Mail via het Contactformulier.

Om welke persoonsgegevens gaat het?
Als je het contactformulier in mijn website invult, gebruik ik die gegevens om jouw vraag of mededeling op een accurate manier te kunnen afhandelen. De gegevens die je invult zijn je voor- en achternaam en e-mailadres.
Ik bewaar deze gegevens totdat ik zeker weet dat je tevreden bent met mijn reactie.

Het is uitdrukkelijk niet mijn intentie om via de website/contactformulier gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of de bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op, dan verwijder ik de betreffende informatie direct.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens
Charles de Vré – Concept & Copy verwerkt de persoonsgegevens die jij via het Contactformulier hebt aangeleverd om telefonisch of via e-mail met jou contact op te kunnen opnemen indien dit nodig is om jouw verzoek of mededeling resp. mijn dienstverlening aan jou te kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Charles de Vré – Concept & Copy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?
Persoonsgegevens die je me via het Contactformulier verstrekt, bewaar ik niet langer dan noodzakelijk is om je vraag te kunnen beantwoorden, resp. jouw verzoek te kunnen uitvoeren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Charles de Vré – Concept & Copy verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruikte cookies of vergelijkbare technieken
De website Charles de Vré – Concept & Copy gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De gebruikte cookies hebben een puur technische functionaliteit. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en verder te optimaliseren.

Deze website draait op WordPress, een content-managementsysteem ontwikkeld door Automattic. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). Zie voor meer info de algemene voorwaarden van Automattic.

Afmelden voor cookies
Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari) zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt ook cookies en alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bekijk deze pagina voor een toelichting over cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Je kunt hiertoe telefonisch of via mail een verzoek bij me indienen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Tevens wil ik je wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
De bescherming van jouw gegevens neem ik zeer serieus en ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met me op.
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor ze nodig zijn.

Vragen en feedback
Met regelmaat controleer ik of mijn website aan de privacywet voldoet. Als je hierover vragen of opmerkingen hebt of inzage wenst in je gegevens, kun je mij mailen.

Amsterdam, 25 mei 2018.