Het fijne van een opleiding

EDUKandidaten warm maken voor een vakopleiding begint met beknopte, enthousiasmerende informatie. Dat was de opdracht. En zo kregen de tientallen opleidingen van het Cardano Instituut elk een helder leerrijk uithangbord.