Faction en ander gevarieerd proza

Eigen verhalen

Een tiental min of meer autobiografische verhalen geschreven voor de zomereditie met lezersverhalen van weekblad Vrij Nederland. Een ervan werd aanschouwelijk gemaakt door de geestigste cartoonist van Nederland, Peter van Straaten.

VN-2007-Loes-Peter-van-Straaten

Wraak_Vrij_Nederland

VN_2000_Klep