Categorie: Helder

Het fijne van een opleiding

Kandidaten warm maken voor een vakopleiding begint met beknopte, enthousiasmerende informatie. Dat was de opdracht. En zo kregen de tientallen opleidingen van het Cardano Instituut elk een helder leerrijk uithangbord. Lees verder →

Social return on investment

Bedrijven en instellingen die een aanbesteding van de gemeente Amsterdam binnenslepen, verplichten zich tot ‘social return’. Ze moeten de gemeenschap iets ’teruggeven’. Bijvoorbeeld door het scheppen van arbeidsplaatsen, leerbanen en stageplekken. En die plaatsen zijn dan vooral bestemd voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze brochure geeft bedrijven en instellingen ideeën en mogelijkheden hoe zij hun ‘social… Lees verder →